Představenstvo společnosti Sagras,a.s.

se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 993, PSČ: 593 01,  IČ: 46990232, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 945

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat v úterý dne  09.06.2020  v 10,00 hod. v sídle společnosti Sagras,a.s.

Prezence akcionářů začíná od  09.30 hodin.

Pozvánka na valnou hromadu 2020

Rozvaha v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty

Výrok auditoraok auditora