Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2024

Představenstvo společnosti Sagras, a. s., se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 993, PSČ: 593 01,  IČ: 46990232, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 945, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek dne  27. 06. 2023 v 13:00 hod. v sídle společnosti Sagras, a. s.

Prezence akcionářů začíná od 12:30 hodin.